Frisse Peperproeftuin dag 1: kennis en ervaring delen

Operatie Frisse Peper Proeftuin

De kloof tussen arm en rijk wordt in Eindhoven steeds groter blijkt uit cijfers van de gemeente. Het aantal banen in het midden segment groeit minder snel dan de banen met een laag en hoog inkomen. Daardoor zijn er te weinig doorstroommogelijkheden. De groep met lagere inkomens wordt daar het hardst door geraakt.

Negatieve consequenties:
  • Levensverwachting
  • Levenstevredenheid
  • Vertrouwen in mensen, organisaties, instanties
  • Mensen komen steeds meer tegenover elkaar te staan

Bubbels

Kinderen groeien op in bubbels. 1 op de 10 kinderen in NL leeft in armoede. Daar voelen zij hun hele leven de consequenties van en het moeilijke is om daaruit te komen. Maar niet alleen kinderen zitten in zo’n bubbel. Jaap vertelde via een filmpje zijn verhaal. Hij heeft twee kanten gezien, als ondernemer met geld naar zonder geld. Hij ervaart dat je in die laatste bubbel niet meer meetelt. Geld hebben is handig en opent veel deuren, maar geeft ook blinde vlekken. Stijn (ook via een film) is een inwoner van Eindhoven met een hogere inkomenssegment. Hij zit ook in een bubbel, komt weinig in aanraking met andere segmenten. Hij weet dat het er is, maar heeft niet veel nagedacht over wat hij er aan kan doen en ziet dat meer als een rol van de overheid.
Er is dus sprake van verschillende bubbels en hoe zorgen we ervoor dat we uit deze bubbels komen en meer oog voor elkaar hebben? Of is het prima zo en blijven we in onze eigen bubbel zitten?

Onderzoeksvraag
Op de eerste dag is er uit al deze informatie een vraag geformuleerd waarmee dit probleem opgelost zou moeten worden. Die vraag luidt als volgt: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen ervaren dat er meerdere opties zijn om te ontwikkelen zodat er geen “geërfde” armoede meer is?

Opvallend
De eerste dag is het opgevallen dat het vooral lastig is om de groep ‘ondernemers/werkenden met hogere inkomens’ mee te laten doen op deze dag. Een aantal waren enthousiast, maar hadden een afspraak met klant, een audit, of een papadag. Andere prioriteiten dus. Begrijpelijk maar misschien een belangrijk signaal om mee te nemen deze week.

Volg het proces
Volg het hele proces van de Frisse Peper Proeftuin op facebook
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.