Privacyverklaring

Operatie frisse peper is een organisatie die zich richt op het in beweging brengen van mensen in organisaties en is gespecialiseerd in mindset, houding en gedrag. Team frisse peper begeleidt haar opdrachtgevers bij verandering en innovatie in hun organisatie. Operatie frisse peper is een VOF, welke wordt gedreven door Karin Mommers en Manon de Kok.

Gegevens: Operatie frisse peper // Veemarktkade 8 // 5222 AE Den Bosch // 06-53634582 // info@operatiefrissepeper.nl // www.operatiefrissepeper.nl // KvK 58619690 // BTW NL853114250B01

Cookies
Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt voor technische functionaliteit (denk hierbij aan de werking van bijvoorbeeld de navigatie), het tonen van video’s middels Youtube / Vimeo en het geanonimiseerd bijhouden van website gebruik middels Google Analytics. Indien gewenst kun je je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder middels cookies zijn opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Wij respecteren jouw privacy
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door operatie frisse peper verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Operatie frisse peper streeft naar een goede kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten, samenwerkers en leveranciers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de op specifieke diensten van toepassing zijnde beroeps-, branche-en/of ethische codes.

Jij beslist
Heel belangrijk: jouw persoonsgegevens zijn van jou. Ook de gegevens die je met ons deelt. Dat betekent dat je ons kunt vragen om je gegevens te wissen, te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Ook kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te beperken en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking.
Stuur een mail met je verzoek naar privacy@operatiefrissepeper.nl en we handelen je verzoek af. Ook vragen, tips en klachten kun je naar dit adres sturen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens met operatie frisse peper te delen.

Doelen
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door operatie frisse peper. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven. Operatie frisse peper stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. De benodigde gegevens hiervoor zijn jouw naam en e-mailadres.
 • Contact opnemen. Als jij contact opneemt met operatie frisse peper via de website, worden jouw gegevens ook verzameld. In het contactformulier wordt gevraagd naar de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 • Analytics. De website van operatie frisse peper verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 • Voorbereiden van activiteiten. Operatie frisse peper zet regelmatig Google forms in tijdens projecten voor opdrachtgevers. Google forms is een tool waarin je vragenlijsten kan maken en antwoorden kan verzamelen. Operatie frisse peper doet dit om relevante input voor projecten te verzamelen. De vragen gaan over de thema’s binnen het project en de antwoorden worden gebruikt ter voorbereiding van bijvoorbeeld groepssessies binnen het project.
 • Administratieve afhandeling van projecten. Denk hierbij aan de gegevens die nodig zijn voor opdrachtovereenkomsten en facturen.

Ontvangers
De partijen waar operatie frisse peper mee werkt zijn allen verantwoordelijk voor het naleven van dezelfde privacy wetgeving en verklaren daar naar behoren mee om te gaan. Dit is te vinden op hun eigen websites. De gegevens die operatie frisse peper ontvangt en verwerkt, worden beheerd door:

 • Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Flexwebhosting en DingDong. De e-mail en website van operatie frisse peper worden gehost bij Flexwebhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren op de website of via e-mail, worden de betreffende gevevens en e-mails opgeslagen op de servers van Flexwebhosting. DingDong slaat tijdens 'werk in uitvoering' aan de website tijdelijk back-ups op. En jouw gegevens als je deze zelf invult om iets te downloaden op de website.
 • PerfectView. Dit is het CRM systeem waar operatie frisse peper mee werkt. Hierin verwerkt operatie frisse peper gegevens van (potentiële) klanten, leveranciers en samenwerkers. In de nabije toekomst zullen hier ook opdrachtbevestigingen en facturen in verwerkt gaan worden.
 • InBalans en Twinfield. Dit zijn het boekhoud-/belastingkantoor en het boekhoud-/facturatiesysteem waar operatie frisse peper mee werkt. Hierin verwerkt operatie frisse peper gegevens van (potentiële) klanten, leveranciers en samenwerkers.
 • Microsoft Teams. We werken veel online in virtuele gesprekken. Hierbij worden gegevens als naam en e-mailadres verstrekt. Daarnaast blijven chatgegevens (tijdelijk) bewaard en worden gesprekken soms opgenomen - mits jij daar toestemming voor geeft.
 • Google Workspace. Wij werken samen in Google Workspace, waar we gegevens en bestanden opslaan en delen binnen onze organisatie. Ten behoeve van de projecten waar we samen met onze opdrachtgevers en samenwerkers aan werken.

Opslag
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door operatie frisse peper. Zolang het nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten waar de gegevens voor nodig zijn. Of, in het geval van de nieuwsbrief, zolang jij je niet uitschrijft. Of zolang operatie frisse peper op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens voor een bepaalde tijd moet bewaren, bijvoorbeeld 7 jaar bewaarplicht van facturen voor de belastingdienst.

Beveiliging
Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met minimaal een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van operatie frisse peper privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Contact
Heb je nog vragen, tips, opmerkingen, klachten rondom jouw privacy of persoonsgegevens?
Stuur dan het liefst een e-mail naar privacy@operatiefrissepeper.nl.
Wij streven ernaar jouw e-mail binnen een week naar behoren af te handelen.Vragen, tips of klachten?
Stuur een e-mail naar privacy@operatiefrissepeper.nl, of bel Manon de Kok op 06-53634582.
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.