Artistieke interventies

Wat is een artistieke interventie?
Een artistieke interventie in verander- en innovatiemanagement is het inzetten van kunstenaars, artiesten, muzikanten, dansers (in welke vorm dan ook), om verandering en innovatie te stimuleren en te versnellen.

Waarom zetten wij artistieke interventies in in onze actieprogramma's?
Wij combineren onze kennis en ervaring in de bedrijfskunde en psychologie met ‘artistieke interventies’. Dit heeft een krachtige toegevoegde waarde op 3 vlakken:

 • Een artistieke interventie creëert een beleving. Door een 'beleving' in te bouwen, komen inzichten binnen via het limbische systeem (gevoel/emotie). Dit is het deel van de hersenen wat het mogelijk maakt om te leren en te herinneren. Gevoelens en emoties worden hier gerelateerd aan een externe gebeurtenis. Dit staat rechtstreeks in verbinding met motivatie. Dit zorgt er voor dat je de dingen doet die er voor zorgen dat je een goed gevoel krijgt.
  Door een beleving te relateren aan het limbische systeem, wordt 'het waarom' van de noodzaak tot veranderen in één keer helder, zonder er veel woorden aan te spenderen of te bediscussiëren.

 • Door het inbouwen van een 'onverwacht moment' worden mensen creatiever. Het is bewezen dat mensen die iets meemaken wat ze van te voren niet verwacht hadden, daarna meer manieren kunnen bedenken om iets op te lossen. Een kunstenaar kan zorgen voor dat onverwachte moment, mits je de deelnemers van te voren niet vertelt dat er een kunstenaar aanwezig zal zijn en/of wat hij komt doen.

 • Kunstenaars en creatieven hebben een ontwerpersmindset. Zij creëren nieuwe wegen en nieuwe oplossingen of producten. Dit ontwerpproces trekken wij parallel aan gedragsverandering. De stappen die je moet zetten om een sociale innovatie door te voeren kun je vergelijken met een ontwerpvraagstuk. In dat geval spreek je van social design.

 • Tot slot is het werken met een kunstenaar en dus andere werkvormen gewoonweg leuker. De mensen onthouden het beter, er kan gelachen worden en de sessie wordt meer ontspannen. Dit heeft als gevolg dat er meer interactie, een veilige leeromgeving en diepgang ontstaat. Het haalt het scherpe randje van de inhoudelijk serieuze sessie en zet de sessie kracht bij.

Onderzoek naar artistieke interventies
De onderstaande organisaties zijn betrokken toepassingen van en onderzoek naar artistieke interventies:
 • Creative clash (EU)
 • KEA european affairs (BE)
 • Cultuur-Ondernemen (NL)
 • Promethea (BE)
 • Center for cultural and experience economy (DK)
 • Summa Artium (HU)
 • National Centre for Culture (PL)
 • Arts & Business Engeland (UK)
 • HKU en COP (NL)

Operatie frisse peper heeft bijgedragen aan het onderzoek: Creating, innovating, disrupting through A&B organisations.
In dit onderzoek wordt operatie frisse peper gecategoriseerd als organisatie die artistieke interventies inzet op 2 vlakken:
 • Ten behoeve van bewustwording en (maatschappelijke of organisatorische) belangen omtrent belangrijke thema’s
 • Ten behoeve van training en coaching
Ook zegt het onderzoek dat de 2 vlakken elkaar versterken en samen een cyclus vormen. Wanneer men zich bewust is van het belang en de voordelen van een artistieke benadering binnen het bedrijfsleven, zal men ook eerder continueren met een samenwerking tussen arts & business.

Operatie frisse peper heeft bijgedragen aan een eerste onderzoek van de HKU over de opstartfase van een artistieke interventie.

Operatie frisse peper is in 2015 gestart met een onderzoek naar het effect van een artistieke interventie. Dit in samenwerking met een studente van de opleiding toegepaste psychologie van de Fontys.

Wil je eens van gedachten wisselen over het effect op jouw vraagstuk, neem dan contact op met Manon of Karin. We komen graag langs om het 1 en ander te laten zien.
Meer weten?
mail ons
06-28133601 Karin
06-53634582 Manon
contactformulier
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.