Co-creatie

Co-creatie wordt genoemd als 1 van de 'hefbomen' van sociale innovatie. Door het toepassen van co-creatie ben je beter in staat tot meer creatieve en vernieuwende oplossingen te komen voor (complexe) vraagstukken en veranderingen te realiseren.

Co-creatie
is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Co-creatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.

co-creatie door externe samenwerking
Interne ontwikkeling is belangrijk om externe kennis te kunnen herkennen en te kunnen assimileren in het eigen proces. Zonder een bepaalde basiskennis is het immers lastig om de waarde van extern aangeboden expertise juist in te schatten en te vertalen naar toegevoegde waarde in het eigen ontwikkeltraject.
Maar, hoe harder de markt zich ontwikkelt, des te lastiger is het om van alles op de hoogte te zijn. Je kunt niet van alles zelf ontwikkelen en dat is vaak ook niet wenselijk. Vaak is het aantrekkelijker om een investering te doen om specifieke kennis of expertise in huis te halen. Samenwerking met een partner die deze kennis in huis heeft biedt dan een goed alternatief.

Externe netwerken blijken een zeer belangrijke bron voor kennis over marktkansen en toekomstige klantwensen te zijn. Ze vormen dan ook de? aandrijfkracht voor innovatie en verandering. Uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2008-2009 blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven het belang van externe netwerken onderkent, maar nog onvoldoende gebruik maakt van het potentieel buiten de organisatiegrenzen.

Nederlandse bedrijven zouden hun preferred supplier of customer loyalty programma’s dus moeten aanlengen met een diversiteit aan minder diepgaande contacten. Organisaties die hier geen aandacht aan besteden, lopen het risico een speelbal te worden van conservatieve krachten die de innovativiteit van een organisatie ondermijnen.

Sociale innovatie
Co-creatie is een van de 'hefbomen' van sociale innovatie. De andere zijn slim samenwerken, flexibel organiseren en dynamisch managen. Samen versterken zij elkaar.

Lees meer over:
  • slimmer (samen)werken
  • flexibel organiseren
  • dynamisch managen

  • Bron: www.kennisbanksocialeinnovatie.nl
    Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.