Website disclaimer

Ten aanzien van de website www.operatiefrissepeper.nl wijzen wij u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van operatie frisse peper. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van operatie frisse peper. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door operatie frisse peper met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Operatie frisse peper aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Operatie frisse peper is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Operatie frisse peper behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel operatie frisse peper alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is operatie frisse peper niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Indien bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van operatie frisse peper, welke geen eigendom zijn van operatie frisse peper geactiveerd worden, dan verlaat men de website van operatie frisse peper. Hoewel operatie frisse peper uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door operatie frisse peper worden onderhouden wordt afgewezen.
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.