Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid?
Duurzame inzetbaarheid bestaat volgens de SER (Sociaal-Economische Raad) uit drie elementen: vitaliteit, werkvermogen en employability. Vitaliteit staat voor energiek, veerkrachtig, fit, onvermoeibaar door kunnen en willen werken en met een groot doorzettingsvermogen. Werkvermogen is de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken. Employability is het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen, zowel in het eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector.
Kortom: "Goed en gemotiveerd kunnen en willen werken, nu en in de toekomst. "

Waarom is het belangrijk?
Sinds 1999 wil de Nederlandse overheid stimuleren dat oudere werknemers langer aan het werk blijven. En dat is niet voor niets. Nederland is namelijk in een hoog tempo aan het ontgroenen en vergrijzen. Tot 2040 neemt de gemiddelde leeftijd in Nederland toe. En daarmee wijzigt de grijze druk. In 1957 waren er zes potentieel werkenden voor iedere AOW’er. Tegenwoordig zijn dat er vier en in 2038 verwacht men nog maar iets meer dan twee potentieel werkenden voor iedere AOW'er.
Dit betekent dat jongeren niet meer alle vrijkomende werkplekken kunnen gaan vullen. We moeten anders gaan denken en handelen met z´n allen.

Wat biedt het mij als werkgever?
Investeren in duurzame inzetbaarheid is investeren in gezonde, competente, gemotiveerde medewerkers. Deze medewerkers leveren op hun beurt hogere productiviteit, minder verzuim, hogere betrokkenheid. En ze werken aan jouw imago van ´aantrekkelijk werkgever´. Zodat jij zowel nu als in de toekomst kunt beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid is onderverdeeld in 5 thema´s:
  • Betrokkenheid. Geef medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren. Mensen die echt zin hebben in hun werk, leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek.
  • Organisatie. Faciliteer medewerkers door een goede organisatie van het werk. Leidinggevenden ondersteunen de medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen.
  • Gezondheid. Maak uw medewerkers bewust van het belang van hun gezondheid en stimuleer een gezondere levensstijl. Faciliteer hen bij sporten, gezond leven en stoppen met roken.
  • Ontwikkeling. Bied uw werknemers mogelijkheden tot ontwikkeling. Hiermee vergroten zij hun flexibiliteit en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en vergroot u het vermogen van uw organisatie om in te spelen op verandering in de markt.
  • APK. Onderzoek periodiek hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Gebruik het onderzoek als aanleiding om het gesprek aan te gaan over de loopbaan, ontwikkeling en gezondheid.

Meer informatie en voorbeelden
Op www.duurzameinzetbaarheid.nl staan interessante en inspirerende voorbeeldacties en voorbeeldprojecten. Van snelle quick wins tot en met totale cultuurveranderingen. En vanuit mkb en grootbedrijf. Voor ieder wat wils!

Duurzame inzetbaarheid is vergelijkbaar met sociale innovatie. Sociaal innoveren kan een oplossing bieden om jouw concurrentiepositie ten opzicht van anderen organisaties te versterken in de toekomst. Wil je aan de slag met dit onderwerp? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Onze projecten vallen allemaal onder duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

Bekijk hier ons actieprogramma the filestarters.


Links

www.duurzameinzetbaarheid.nl
Sociale innovatie

Meer weten?
mail ons
06-28133601 Karin
06-53634582 Manon
contactformulier
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.