Het actieprogramma dat mensen in beweging brengt

Ben jij veranderklaar? Checklist!

Kun jij de onderstaande stellingen met 'ja' beantwoorden? Dan ben je helemaal veranderklaar!

  • Ik heb medestanders gevonden in de beweging die ik voor ogen heb en dat betreft 2,5% van alle collega's.
  • Ik heb aan een dwarsdoorsnede van alle collega's gevraagd wat zij belangrijk vinden in de beweging die ik voor ogen heb.
  • De beweging die ik voor ogen heb, kan ik vertalen/operationaliseren naar concreet gedrag dat direct toepasbaar is in het werk van collega's.
  • Ik kan in woorden en beeld vangen wat ik wil veranderen en anderen begrijpen 'het waarom' van mijn verhaal. (Interne marketing)
  • Ik heb een manier, methode of stappenplan ontwikkeld om de beweging op te starten. (theoretische onderbouwing)
  • Ik heb de mogelijkheid om mijn collega's de ruimte te geven om te experimenteren. (Tijd, middelen en geld)
  • Ik heb de vaardigheden om creativiteit en het 'denken in mogelijkheden' op gang brengen.
  • Ik weet wanneer en hoe ik de stap van innovator naar facilitator moet maken om niet zelf de kar te blijven trekken.
  • Ik ben zelf positief en enthousiast over de beweging die ik op gang wil brengen.
  • Als de boel dreigt in te kakken, weet ik wat ik moet doen.

Toch wat te vaak 'nee' geantwoord? Download de flyer van 'ons pareltje van een opleiding' voor een frisse kijk op de zaak.


download
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.