Mens en Liek coaches

Mens&Liek is de naam van het programma Persoonlijk leiderschap, een traject voor alle medewerkers van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Mens&Liek komt voort uit Focus Twintig20, het meerjarenbeleidsplan van het Elkerliek. Dit plan heeft tot doel om goede, betaalbare zorg te leveren aan patiënten, op een gastvrije en service­ gerichte manier. Dat kan alleen als wij Oprecht, Ondernemend en Respectvol (OOR) naar elkaar zijn. Deze kernwaarden vormen tevens het uitgangspunt voor Mens&Liek. In dit traject maakt elke deelnemer een ontdekkingsreis langs de cultuur, de wijze van samenwerken en de verwachtingen aan het team en de individuele medewerker.

Voor de uitvoering van het Mens & Liek programma zijn 5 coaches betrokken. Manon de Kok, Karin Mommers, Andrea Teeuwisse, Myriam Martens en Sanne van Logten.

Elke coach heeft haar eigen expertise en werkwijze. Zodoende kunnen de afdelingen een beroep doen op de coach die het beste bij hen past. Voor Manon en Karin geldt dat ze in co-creatie werken met het frisse pepernetwerk. Er is 1 vaste opperpeper (Karin of Manon) die:
  • De rode draad van de teamontwikkeling bewaakt
  • Het aanspreekpunt is voor manager en HR
  • Een programma op maat maakt en advies geeft
  • Expertise invliegt waar nodig in de vorm van o.a. training, coaching, creatieve of artistieke interventies, brainstorms, meedenksessies
  • De uren bewaakt en administratieve verantwoording aflegt Indien passend, zelf kan coachen en/of trainen

Samen met het team formuleren we de uitdagingen en bepalen we wat we in beweging willen brengen. vervolgens maken we een actieprogramma wat in tijd, vorm en inhoud past.

Manon de Kok
“Ik sta het liefst tussen de mensen op de werkvloer. Ik noem mezelf wel eens een meewerkend rebel in projecten. Ik ben een initiator, een frisse meedenker en -doener en een sterke verbinder. Mensen in beweging brengen doe ik nu ruim 10 jaar. Vooral op het gebied van slimmer samenwerken.
‘Eigen-wijsheid’ staat bij mij hoog in het vaandel. Ik geloof er heilig in dat als mensen hun eigen frisse peper vinden, zij elkaar echt kunnen aanvullen en samen bergen kunnen verzetten!
Op hun eigen manier, in hun eigen tempo, met hun eigen inbreng.”

Karin Mommers
“Ik werk het liefst groepsgewijs, ben zeer creatief qua werkvormen en deskundig op gebied van gedrag. Ik heb 15 jaar ervaring met het begeleiden van teams, organisaties en individuen.
Ik ben direct, eerlijk, actiegericht, schakel makkelijk en leg snel verbanden. Ik zie mogelijkheden waar anderen opgeven. Mijn collega’s noemen me een ideeënfabriek, ik houd er niet van om te lang te lullen en streef naar het waarmaken van wensen op de werkvloer.”

Andrea Teeuwisse
Andrea werkt voor Mens & Liek vanuit haar eigen organisatie Fede. Andrea is samenwerker van operatie frisse peper en steengoed in het begeleiden van teams. Ze houdt van diepgang, een goed gesprek en beschikt over methodieken zoals systeemopstellingen.

Myriam Martens en Sanne van Logten
Myriam en Sanne werken vanuit Q-consult Zorg. Een organisatie die gespecialiseerd is in het bieden van diensten aan zorgmedewerkers.

Voorheen Iris van Berlo, nu Ellen Sinot
Iris van Berlo, manager centrum opleiden en ontwikkelen bij het Elkerliek Ziekenhuis, was tot en met 2020 projectleider van Mens & Liek, waarna Ellen het overnam. Zij hebben het volledige programma (door)ontwikkeld. Ellen coördineert en stemt af tussen de coaches en interne managers.

Manon de Kok

Karin Mommers

Andrea Teeuwisse
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.