Werken aan veranderdoelen in het voortgezet onderwijs

Binnen het voortgezet onderwijs spelen cultuurcoördinatoren een essentiële rol als het gaat over de positionering van kunst en cultuur in het curriculum van de school. Zij werken hierbij nauw samen met hun collega’s, directie van de scholen en intermediairs. Maar hoe zorgen zij ervoor dat kunst en cultuur die plek krijgt die het volgens hen verdiend? Wat hebben zij nodig om veranderingen in en rondom de school teweeg te brengen?

Samen door de frisse pepermolen
Sinds oktober 2020 biedt Kunstloc Brabant cultuurcoördinatoren en hun collega’s de mogelijkheid om deel te nemen aan een module waarin ze kennis, competenties en vaardigheden ontwikkelen om een verandertraject op de eigen school in te richten. Dit met als doel de kwaliteit en betekenis van cultuureducatie te bevorderen.
Om dit traject kwalitatief goed in te richten, geeft operatie frisse peper het programma mee vorm. Samen gaan we “door de frisse pepermolen”.

Het actieprogramma
Onder begeleiding van de bottom up methodiek van operatie frisse peper gaan deelnemers veranderdoelen behalen. Het 5-stappenplan helpt gestructureerd op weg richting de beweging of de verandering die de deelnemers willen maken. De formule van operatie frisse peper - waarin ze in co-creatie werken met kunstenaars, psychologen en bedrijfskundigen - zorgt voor een verfrissende en goed passende kijk op verandermanagement. In het actieprogramma gaan we in op de theoretische onderbouwing, passen we dit toe op de casuïstiek van de deelnemers en wordt er geholpen bij het vormgeven van een passend plan van aanpak.

Clubavonden
Tijdens het actieprogramma bieden we deelnemers, en oud-deelnemers, de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens 2 online werkmomenten: onze 'clubavonden'. De clubavonden stimuleren en inspireren je om gemotiveerd te blijven werken aan innovatie. Lees de volledige tekst en het exacte aanbod op de website van Kunstloc

Ik tik je op je rug, laat jij je vallen?
Samen met Robin Brugman van Kunstloc Brabant zetten we dit programma op. Maar wie is Robin?

"Mijn eerste ervaring met theater geeft me een herinnering van spanning, spel en avontuur. Durf jij je te laten leiden door de ander? In mijn werk heb ik de afgelopen jaren de omslag gemaakt van het lesgeven in het onderwijs naar het samenbrengen van kunst en onderwijs. Dit doe ik door functies binnen verschillende organisaties aan elkaar te verbinden. Het inspireert me om de ander het podium te bieden – het podium om kunst te ervaren en die ervaring zichtbaar te maken. Het betekenisvol maken in het hier en nu. Over hoe je de verbinding aan durft te gaan tussen de kunst, de wereld en jezelf. Ik geloof dat de ervaring van kunst en cultuur je rijker maken. Ervaringen die je aanzetten, verwarren, frustreren. Je van je vragen je ertoe te verhouden. Met mijn werk – maar ook in mijn rol als voorzitter van musicalstichting On Stage - probeer ik ook de ander aan te tikken en op te vangen. Want elkaar de ruimte geven om je eigen verhaal te maken en te ervaren is voor mij het mooiste wat er is."Robin Brugman

adviseur cultuureducatie, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs
Kunstloc Brabant


Karin Mommers
Actieprogramma-maker en trainer
operatie frisse peper
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.