Het actieprogramma bij de gemeente Veldhoven

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven
Actieprogramma: van ambtenaar naar eigenaar
Thema: Door de frisse pepermolen: verandertraject 'duurzame inzetbaarheid' Duur: > 1 jaar

Door nieuwe wetten, digitalisering en steeds ouder wordende burgers, verandert het werk van ambtenaren. Het vraagt om een verandering in de manier waarop zij in hun werk staan of hun werk doen. En dat is voor allen een zoektocht. Bij de gemeente Veldhoven zijn ze die zoektocht samen met operatie frisse peper begonnen. Zij zijn gestart met het actieprogramma van ambtenaar naar eigenaar. In dit programma werkten collega's in co-creatie naar meer eigenaarschap. Dat wil zeggen dat mensen niet alleen keken naar en nadachten over wat er anders kon, maar er ook mee aan de slag gingen.


Hoe is het begonnen?

Bij de gemeente Veldhoven kwam 2 jaar geleden een club collega’s voor het eerst bij elkaar, omdat deze collega's zich hard wilden maken voor verandering en beweging in de organisatie. Later is de club zich 'de Cactus' gaan noemen. Uit deze club kwam een aantal acties voort om iedereen in de organisatie te prikkelen op het thema verandering en beweging.
De drijfveer was verandering van onderop stimuleren en vooral ook zichtbaar maken. Want veel collega’s deden al van alles wat bijdraagt aan anders werken, alleen zagen ze het niet altijd van elkaar.

Hoe is het aangepakt?
Addy van Beek en Francis van Boxtel, leden van de Cactus, vertellen:

"Ergens eind 2015 ontstond bij de club het gevoel dat we veel meer konden bereiken, als de ‘bottom up’-beweging meer is dan alleen de korte guerilla-acties die we tot dan deden. Het MT jaagde reeds verandering aan en wij konden aanvullend zijn.
In dezelfde periode kwam de subsidieregeling ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van het ESF [1] op ons pad. In die regeling zagen we een kans om wat we wilden meer kracht bij te zetten. Dus trokken we de stoute schoenen aan en vroegen we begin van dit jaar subsidie aan voor het actieprogramma 'van ambtenaar naar eigenaar' (met ruggespraak met vertegenwoordiging van het MT, want voorwaarde was dat er cofinanciering uit de organisatie zou komen). Dit had succes, want in februari kregen we bericht dat de subsidie gehonoreerd was.

De subsidieregeling maakte het mogelijk dat we een extern bureau in konden zetten dat ons adviseert, ondersteunt bij onze acties, maar vooral ook helpt aanscherpen wat we eigenlijk willen bereiken en doen. Heel concreet: Karin Mommers is de adviseur van operatie frisse peper die hiervoor met ons samenwerkt. Tot nu toe waren we vooral op de achtergrond aan de slag met de Frisse Peper-club (dat zijn nu zo’n 15 collega’s). Maar in de Frisse Peper-week in september 2016 wilden we er meer zichtbaarheid aan gaan geven. Want daar gaat het om, dat we met elkaar beweging brengen en dat we van elkaar ook zien welke kleine en grote mooie dingen er al gebeuren in de organisatie.

Karin Mommers daagt ons hierbij steeds opnieuw uit om goed na te blijven denken over wat we willen, en met haar creatieve inbreng prikkelt ze ons om nieuwe wegen in te slaan. Dat is een mooie aanvulling op het enthousiasme wat er al was binnen de club. Zonder de subsidie van ESF was dat niet mogelijk geweest."

Wat leverde het op?
Ondertussen is de frisse peper week gepasseerd en kan men vol trots zeggen dat het reuring heeft gebracht, men praat over verbinding, eigenaarschap, passie en beweging. Men heeft hiermee zo'n 200 mensen weten te bereiken. In het najaar van 2016 is men gestart met aanhaaksessies. In deze sessies nam de frisse peper club de leiding en nodigden collega's uit om het thema eigenaarschap bespreekbaar te maken en samen acties op poten te zetten. Hierbij werden zij uitgedaagd om te experimenteren met acties die bijdragen aan eigenaarschap, zodat het niet alleen bij praten bleef. Hiermee activeerden zij ruim 15% van de ambtenaren.

Hieronder een aantal foto's van de activiteiten.

Momenteel is de frisse peper club volop aan de slag met het vervolg op de aanhaaksessies, in 2017 zal er een XL bijeenkomst plaatsvinden waarbij iedereen op de hoogte wordt gebracht van de concrete resultaten. In 2017 wordt men door operatie frisse peper ondersteund op basis van een strippenkaart.


[1] Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Meer info: https://www.agentschapszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/inhoud/over-duurzame-inzetbaarheid

kernwoorden: duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, eigenaarschap.

Wil jij ook een actieprogramma dat mensen in beweging brengt, ga met ons door de frisse pepermolen.

>> Hier vind je meer informatie


>> Hier kun je een offerte aanvragen
Meer informatie

Manon de Kok
06-53634582
mail

subsidie
Dit programma kwam in aanmerking voor ESF subsidie. Hiermee kun je tot 50% van de kosten besparen.

Wil jij een offerte opvragen?

>> Ja, ik wil een offerte


Meer
de onderstaande organisaties gingen ook door de frisse pepermolen.

Revalidatiecentrum de Hoogstraat
Thema: Vitaliteit
Bekijk het filmpje:


Martens en van Oord

Bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw.
Thema: Veiligheid


Gemeente Beesel
Bekijk het filmpje


Wil jij tips, artikelen en inspiratie ontvangen over positieve verandering op gang brengen en meer mensen meekrijgen? Via de link hieronder kan je je daarvoor aanmelden.

>> Ja, graag!

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.